Dobrodošli
Molimo sačekajte

Opis

IZOLACIONI TRANSFORMATOR je centralna AC napojna jedinica IT sistema napajanja. PME proizvodi monofazne izolacione transformatore za medicinske potrebe, snage 2.5; 3.15; 4; 6.3; 8 i 10KVA, prema standardu VDE 0100-710 koji definiše granične vrednosti snage transformatora.

Mogu da se montiraju kao otvoreni suvi transformatori u sastavu razvodnih ormana IT sistema, ili kao posebne jedinice u specijalnom kućištu za tu namenu.
Izolacioni transfromatori moraju imati obezbeđenu cirkulaciju vazduha tako da ambijentalna temperatura ne prelazi 40 °C.
Ukoliko temperatura pređe predviđenu granicu parametri transformatora biće značajno smanjeni.

Alt text
Tipovi

Tipovi Izolacionih Transformatora

Specifikacije Izolacionih Transformatora:

/ 01

Tip TR 3.15MED EI:

Nominalna snaga: 3150VA

Nominalna učestalost: 50/60Hz

Nominalni napon primara: AC 230V

Nominalna struja primara: 14,28A

Nominalni napon sekundara: AC 230V

Nominalna struja sekundara: 13,7A

Struja praznog hoda: 2,62%

Napon kratkog spoja: 2,42%

Priključne kleme sa primarne i sekundarne strane: 63 mm²

Klasa izolacije: ta 40/B

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP00

/ 02

Tip TR 3.15MED:

Nominalna snaga: 3150VA

Nominalna učestalost: 50/60Hz

Nominalni napon primara: AC 230V

Nominalna struja primara: 14,42A

Nominalni napon sekundara: AC 230V

Nominalna struja sekundara: 13,7A

Struja praznog hoda: 2,81%

Napon kratkog spoja: 2,21%

Priključne kleme sa primarne i sekundarne strane: 63 mm²

Klasa izolacije: ta 40/B

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP00

/ 03

Tip TR 4.0MED:

Nominalna snaga: 4000VA

Nominalna učestalost: 50/60Hz

Nominalni napon primara: AC 230V

Nominalna struja primara: 18,17A

Nominalni napon sekundara: AC 230V

Nominalna struja sekundara: 17,4A

Struja praznog hoda: 2,62%

Napon kratkog spoja: 2,39%

Priključne kleme sa primarne i sekundarne strane: 63 mm²

Klasa izolacije: ta 40/B

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP00

/ 04

Tip TR 6.3MED:

Nominalna snaga: 6300VA

Nominalna učestalost: 50/60Hz

Nominalni napon primara: AC 230V

Nominalna struja primara: 28,33A

Nominalni napon sekundara: AC 230V

Nominalna struja sekundara: 27,4A

Struja praznog hoda: 2,21%

Napon kratkog spoja: 1,54%

Priključne kleme sa primarne i sekundarne strane: 63 mm²

Klasa izolacije: ta 40/B

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP00

/ 05

Tip TR 6.3MED:

Nominalna snaga: 6300VA

Nominalna učestalost: 50/60Hz

Nominalni napon primara: AC 230V

Nominalna struja primara: 28,33A

Nominalni napon sekundara: AC 230V

Nominalna struja sekundara: 27,4A

Struja praznog hoda: 2,21%

Napon kratkog spoja: 1,54%

Priključne kleme sa primarne i sekundarne strane: 63 mm²

Klasa izolacije: ta 40/B

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP00

/ 06

Tip TR 8.0MED:

Nominalna snaga: 8000VA

Nominalna učestalost: 50/60Hz

Nominalni napon primara: AC 230V

Nominalna struja primara: 35,7A

Nominalni napon sekundara: AC 230V

Nominalna struja sekundara: 34,8A

Struja praznog hoda: 1,65%

Napon kratkog spoja: 2,06%

Priključne kleme sa primarne i sekundarne strane: 63 mm²

Klasa izolacije: ta 40/B

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP00

/ 07

Tip TR 10.0MED:

Nominalna snaga: 10000VA

Nominalna učestalost: 50/60Hz

Nominalni napon primara: AC 230V

Nominalna struja primara: 45,2A

Nominalni napon sekundara: AC 230V

Nominalna struja sekundara: 43,5A

Struja praznog hoda: 1,72%

Napon kratkog spoja: 1,84%

Priključne kleme sa primarne i sekundarne strane: 63 mm²

Klasa izolacije: ta 40/B

Klasa zaštite: II

Stepen zaštite: IP00

/ 08

Datasheet možete preuzeti ovde

Tehničko uputstvo možete preuzeti ovde

Treba Vam savet?

Poslujmo zajedno